Kinderbediening

In Lucas 18:15 en 16 staat: “Zij brachten ook hun kleine kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken. Toen de discipelen dat zagen, bestraften zij hen. Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Konikrijk Gods.

Op grond hiervan hebben de kinderen hun eigen dienst. In De Terebint Ministries zijn alle kinderen tot twaalf jaar van harte welkom bij de “Gods Parels”.

Dit is de naam van de afdeling van het kinderwerk, omdat kinderen kostbaar zijn voor God, voor ons en de ouders. Elk kind wordt hooggeschat en heeft de mogelijkheid groot te heten in het koninkrijk van God.

We bieden hen, onder leiding van kinderleidsters, een programma aan dat past bij hun leeftijd en belevingswereld.

We willen met de kinderdiensten meehelpen aan de vorming van de kinderen, zodat zij op school en in de maatschappij beter kunnen functioneren.
De kinderdiensten vinden gelijktijdig met de zondagdiensten plaats. De ouders kunnen met een gerust hart hun kinderen achterlaten bij de kinderleidsters.

Route beschrijving