Contactformulier


Wij geloven in de Drie-enig God. In Genesis 1:26 zegt Hij over zichzelf: “Laat ons mensen maken”. In Johannes 5:7 staat: Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één.

Wij geloven, dat de Here Jezus de Zoon van God is.

Wij geloven dat, de Here Jezus voor onze zonden aan het kruis is gestorven (Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe), ten derde dagen is opgestaan en nu zittende aan de rechterhand van de Vader en dat Hij terugkomt op de wolken voor Zijn erfdeel.

Laat een bericht achter

referral forms
Nieuwe code aanvragen
online submission form

Vul hier de code in hoofdletters in